Quejana / Kexaa / Kexana

identificador

ES.1059.ENT.4010220

Nombre

Quejana / Kexaa / Kexana

Notas

Izen ofiziala: Quejana/Kexaa (Araba/Álava) ; Beste izen batzuk: Quejana , Kexaa , Kexana
Nombre oficial: Quejana/Kexaa (Araba/Álava) ; Otros nombres: Quejana , Kexaa , Kexana
is associated with place
Resultados: 1–40 de 121
1980 16
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1962-1962 1
1962-1962 1
1962-1962 1
1962-1962 1
1962-1962 1
1962-1962 1
1962-1962 1
1962-1962 1
1962-1962 1
5
1959-1959 62
1959-1959 13
1959-1962 5
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1959-4 de 1
4 de 1
4 de 1
4 de 1
4 de 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1
1940-1960 1