Exposición Virtual
10 fotografías
Selección de fotografías y textos: Jabi Soto Madrazo

1.- LO OCULTO VIO, DESVELÓ LO VELADO
Primer cuarto del siglo XIX. En un cruce de caminos entre la magia, la ciencia y el arte surge la Fotografía. Piensa en el fotógrafo como el mago de la tribu. Manipula un artefacto que hace converger las principales leyes de la óptica con otras tantas operaciones químicas, para entrar en una habitación oscura y salir con una reproducción bastante exacta de la realidad sensible. Ahora imagina las caras de asombro de la gente de la época.

Grupo escenificando un tema alegórico (Dante y Beatriz)
ATHA-BAR-NV-023-009

1.- EZKUTUAN ZEGOENA IKUSI ZUEN, BELATURIK ZEGOENA ERAKUTSI
XIX. mendearen lehen laurdena. Magiak, zientziak eta arteak bat egin dute eta argazkigintza sortu da. Argazkilaria tribuko magoa bezalakoa da. Optikako lege nagusiak beste hainbeste eragiketa kimikorekin bateratzen dituen gailua manipulatzen du, gela ilun batean sartu, eta errealitate sentikorraren erreprodukzio nahiko zehatza eskuan duela irteten da. Imajinatu garai hartako jendearen harridura aurpegiak.

Antzerki talde bat gai alegoriko bat antzezten (Dante eta Beatriz)
ATHA-BAR-NV-023-009

2.- SOMBRAS Y LUCES
Un rincón de Inglaterra. Henry Talbot obtiene las siluetas de aquellos objetos que sitúa, por contacto, en la superficie de papeles sensibilizados con sales de plata. Logra, por tanto, fijar las sombras de esos objetos, que dibujan su silueta allí donde los rayos de sol han sido obstaculizados. Sin embargo, no se detiene ahí. Su capacidad creativa le impulsa a situar de nuevo esas sombras sobre otro papel igualmente sensibilizado para revertir la oscuridad en favor de las luces. Ha inventado el sistema negativo/positivo. Acaba de inventar la Fotografía.

Parque de la Florida (1870-1880)
ATHA-BAR-NV-026-006

2.- ITZALAK ETA ARGIAK
Ingalaterrako txoko bat. Henry Talbotek zilar gatzekin sentsibilizatutako paperen gainazalean kontaktu bidez kokatutako objektuen siluetak lortu ditu. Beraz, objektu horien itzalak finkatzea lortu du, siluetak marrazturik geratzen baitira eguzki izpiek oztopoak izan dituzten lekuetan. Alabaina, ez da hor geldituko. Itzal horiek sentsibilizatutako beste paper baten gainean jartzera bultzatu du haren sormen gaitasunak, eta, horrela, itzalak argi bihurtu ditu. Negatibo/positibo sistema asmatu du. Argazkigintza asmatu berri du.

Florida parkea (1870-1880)
ATHA-BAR-NV-026-006

3.- RÍGIDO Y TRANSPARENTE
El vidrio se define como un sólido inorgánico amorfo, con cualidades de transparencia y rigidez que pronto lo convierten en uno de los soportes preferidos para la obtención de fotografías que más encontramos en fondos y colecciones. Aunque no únicamente, en la mayoría de ocasiones lo encontramos como sustento de negativos, principalmente en procesos a las sales de plata y aglutinantes de colodión y gelatina. Conservar estos negativos y entenderlos es fundamental para una mejor comprensión del trabajo de un fotógrafo, y por ende, de la Historia de la Fotografía.

Construcción de la cripta de la la Catedral nueva de Vitoria (1907-1914)
ATHA-APR-NV-02-048

3.- ZURRUNA ETA GARDENA
Beira solido inorganiko amorfoa da eta gardentasuna eta zurruntasuna ditu ezaugarri. Berehala bihurtu zen argazkiak lortzeko euskarri nagusia, eta hala, funtsetan eta bildumetan gehien aurkitzen duguna da. Nahiz eta ez den beti horrela izaten, gehienetan negatiboen euskarria izaten zen, batez ere zilarrezko gatzak eta kolodioizko eta gelatinazko aglutinatzaileak erabiltzen ziren prozesuetan. Negatibo horiek kontserbatzea eta ulertzea funtsezkoa da hobeto ulertzeko argazkilarien lana eta, horrekin batera, argazkigintzaren historia.

Gasteizko katedral berriaren kripta eraikitzea (1907-1914)
ATHA-APR-NV-02-048

4.- REPOSTERÍA FOTOGRÁFICA
¿Qué harías con miles de yemas de huevos después de utilizar solo las claras para producir fotografías a la albúmina? Algunos manuales de la época proponían recetas de postres, para aprovechar los subproductos sobrantes de un tipo de fotografía en el que varios de los ingredientes básicos son comestibles, como por ejemplo el cloruro de sodio (sal) y la albúmina (clara de huevo). Los papeles albuminados son la pareja de baile perfecta para los negativos al colodión húmedo, y es fácil encontrarlos en fondos y colecciones de fotografía, por ejemplo, con el formato carta de visita.

A HINT TO ALBUMENIZERS. -What can you do with the yolks of your eggs? Make them into cheesecakes that will be pronounced unrivalled. Dissolve a quarter of a pound of butter in a basin placed on the hob, stirin a quarter pound of pounded lump sugar, and beat well together; then add the yolks of three eggs that have previously been well beaten; beat upall together thoroughly; throw in half of a grated nut meg and a pinch of salt, stir, and lastly add the juice of two fine-flavored lemons and the rind of one lemon that has been peeled very thin; beat up all together,thoroughly, and pour into a dish lined with puff-paste, and bake for about twenty minutes. This is one of the pleasantest "bye-products"we are acquainted with in the economics of manufacturing photography. Try it!
The British Journal of Photography (2-IX-1861), p. 313.

Retrato de un hombre sin identificar (1860-1880)
ATHA.VAR.CD.10887

4.- ARGAZKIGINTZA-GOZOGINTZA
Zer egingo zenuke milaka arrautza gorringorekin albumina argazkiak egiteko zuringoak bakarrik erabili ondoren? Garai hartako argazki mota batzuen oinarrizko osagai batzuk jangarriak ziren, eta eskuliburu batzuek postre errezetak proposatzen zituzten soberako azpiproduktuak aprobetxatzeko, hala nola sodio kloruroa (gatza) eta albumina (arrautza zuringoa). Albuminatutako paperak kolodioi hezeko negatiboen osagarri perfektuak ziren, eta sarri aurkitzen dira funtsetan eta argazki bildumetan, adibidez, bisita gutun formatuan.

A HINT TO ALBUMENIZERS. -What can you do with the yolks of your eggs? Make them into cheesecakes that will be pronounced unrivalled. Dissolve a quarter of a pound of butter in a basin placed on the hob, stirin a quarter pound of pounded lump sugar, and beat well together; then add the yolks of three eggs that have previously been well beaten; beat upall together thoroughly; throw in half of a grated nut meg and a pinch of salt, stir, and lastly add the juice of two fine-flavored lemons and the rind of one lemon that has been peeled very thin; beat up all together,thoroughly, and pour into a dish lined with puff-paste, and bake for about twenty minutes. This is one of the pleasantest "bye-products"we are acquainted with in the economics of manufacturing photography. Try it!
The British Journal of Photography (2-IX-1861), p. 313.

Identifikatu gabeko gizon baten erretratua (1860-1880)
ATHA.VAR.CD.10887

5.- PLÁSTICO FANTÁSTICO
La introducción de los soportes flexibles a partir de diferentes plásticos trae algunos cambios en la forma de documentar los cambios en sociedades que poco a poco se van desarrollando. El plástico, unido a la ligereza de los equipos fotográficos y el afán de los fotógrafos por capturar la vida en movimiento, nos deja decenas de miles de negativos. La banda perforada que sirve para enganchar el mecanismo de arrastre de los rollos de película en el interior de la cámara, también sirve de soporte para inscripciones tan interesantes como Nitrate Film o Safety film. Detrás de estas palabras hay toda una historia en la evolución de los materiales plásticos utilizados para el soporte de nuestra memoria visual más reciente.

Un grupo de trabajadores del ferrocarril en Álava (1960-1965)
ATHA-VIC-A02-H23-F07-N6

5.- APARTEKO PLASTIKOA
Hainbat plastiko motaz egindako euskarri malguek aldatu egin zuten pixkanaka garatzen ari ziren gizarteetako aldaketak dokumentatzeko modua. Plastikoei, argazki ekipoen arintasunari eta bizitza mugimenduan harrapatzeko argazkilarien grinari esker, milaka negatibo egin ziren. Argazki filmak kameraren barruan herrestatzeko mekanismoa lotzeko balio zuten banda zulatuek, baina inskripzio interesgarriak ere egiten zituzten bertan, besteak beste, Nitrate Film edo Safety film. Hitz horien atzean gure ikus memoria berrienaren euskarri izateko erabilitako material plastikoen bilakaeraren historia dago.

Araban trenbideko langile talde baten (1960-1965)
ATHA-VIC-A02-H23-F07-N6

6.- FOTOGRAFÍA EN 3 DIMENSIONES
Como seres humanos, disponemos de una visión binocular que la fotografía no es capaz de satisfacer. Las fotografías muestran dos dimensiones y, sin embargo, nuestra visión se desarrolla en tres, pues se extiende en profundidad. Utilizando una cámara con dos objetivos, convenientemente separados entre sí, se puede obtener una fotografía que capta dos registros del mismo motivo. Tras la trasposición de los negativos y su positivado, podemos disfrutar de una imagen en tres dimensiones, con la ayuda de un visor estereoscópico. Es la denominada fotografía estereoscópica, que podemos encontrar, prácticamente, sobre cualquier procedimiento fotográfico.

Izado de las campanas de Labastida (1910-1918)
ATHA-ONA-NV-002-076
ATHA-ONA-NV-002-079
ATHA-ONA-NV-002-080

Ver las tres fotografías

6.- HIRU DIMENTSIOKO ARGAZKIAK
Gizakiak garenez, ikusmen binokularra dugu, fotografiak ezin asebete dezakeena. Argazkiek bi dimentsio erakusten dituzte, baina gure ikuspena hirutan garatzen da, sakoneran hedatzen baita. Tarte egokiaz kokatutako bi objektibo dituen kamera batez baliatuz, gai beraren bi erregistro hartzen dituen argazki bat lor daiteke. Negatiboen transposizioa eta positibatzearen ondoren, hiru dimentsioko irudi bat ikus dezakegu, bisore estereoskopiko baten laguntzaz. Argazki estereoskopikoa esaten zaio, eta ia-ia edozein prozedura fotografikotan aurki dezakegu.

Bastidako kanpaiak altxatzea (1910-1918)
ATHA-ONA-NV-002-076
ATHA-ONA-NV-002-079
ATHA-ONA-NV-002-080

Ikusi hiru argazkiak

7.-ENGRUDO Y PAPEL
En casa de tus padres qué había, ¿una caja de latón llena de fotografías sueltas o uno o varios álbumes cuidadosamente montados con anotaciones para identificar acontecimientos y personas? No es cierto que una imagen valga más que mil palabras. Aquellas personas retratadas hace décadas, adheridas con engrudo a la hoja de un álbum y carentes de inscripción, son ahora, en su mayoría, fantasmas sin identidad, desconocidos que clavan en nosotros una mirada interrogativa, como si quisieran decirnos su nombre, sabiendo que nuestros ojos no son capaces de escuchar. Imagen y palabra no son excluyentes.

Pesca del Cangrejo (1910-1915)
ATHA-ONA-PP-002-104
ATHA-ONA-PP-002-105
ATHA-ONA-PP-002-106
ATHA-ONA-PP-002-107

Ver las cuatro fotografias

7.- KOLA ETA PAPERA
Gurasoen etxean zer zegoen: argazki soltez betetako letoi kaxa bat edo album bat edo batzuk kontu handiz muntatuta, gertaerak eta pertsonak identifikatzeko oharrekin? Ez da egia irudi batek mila hitzek baino gehiago balio duenik. Duela hamarkada batzuk erretratatu zituzten eta album baten orriari inskripziorik gabe itsatsi zituzten pertsonen irudiak identitaterik gabeko fantasmak dira orain gehienetan: begirada galdetzailea gugan iltzatzen duten ezezagunak, beren izena esan nahi baligute bezala, jakinik gure begiak ez direla entzuteko gai. Irudiak eta hitzak ez dute zertan elkar baztertu.

Karramarroaren arrantza (1910-1915)
ATHA-ONA-PP-002-104
ATHA-ONA-PP-002-105
ATHA-ONA-PP-002-106
ATHA-ONA-PP-002-107

Ikusi lau argazkiak

8.- PROFESIONALES
La fotografía es, entre otras tantas cosas, un oficio y desde sus orígenes proliferan los estudios de fotografía profesionales. Detrás del nombre del Estudio hay fotógrafos, pero también laboratistas, retocadores y montadores. El conocimiento de la fisonomía humana y el modelado de la luz, además de cierta maestría con el lápiz de retoque, es lo que hace tan reconocible el estilo de cada Estudio. No solo hay que verse, también hay que verse bien.

Retrato de Pilar Martínez (1933)
ATHA-SCR-NP-10311

8.- PROFESIONALAK
Argazkigintza, beste gauza askoren artean, lanbide bat da, eta hasiera-hasieratik sortu ziren argazkigintza estudio profesionalak. Estudioen ospearen atzean argazkilariak daude, baina baita laborategiko langileak, ukitu emaileak eta muntatzaileak ere. Giza fisionomia ezagutzeak eta argia modelatzen jakiteak, ukitu arkatzarekin nolabaiteko maisutasuna izatearekin batera, egiten dute ezagun estudio bakoitzaren estiloa. Ez da nahikoa geure burua ikustea, ondo ikusi nahi dugu, gainera.

Pilar Martinezen erretratua (1933)
ATHA-SCR-NP-10311

9.- RECTO Y VERSO
Más allá de la fría mecanicidad que se le atribuyó a la fotografía en un primer momento, los fotógrafos se esforzaban por hacer ver que la ciencia de la óptica, la geometría y las proporciones debía combinarse con la suficiente sensibilidad artística para que, lejos de ser una simple copia de la realidad, la fotografía se convirtiera en la interpretación artística de esa realidad. Por eso el fotógrafo pinta con luz y goza de la amistad del Arte. Girar las fotografías para observar su reverso es un ejercicio más que interesante para descubrir pinceladas, más o menos evidentes, de ese debate.

Reverso del retrato de un bebé (1890-1895)
ATHA-IBA-PP-003-115

9.- LERROAK ETA BERTSOAK
Hasiera batean, argazkigintza eta mekanizitate hotza parekatu zituenik izan bazen ere, argazkilariak ahalegindu ziren ikustarazten behar adinako sentsibilitate artistikoarekin konbinatu behar zirela optikaren zientzia, geometria eta proportzioak, eta argazkigintza ez zela errealitatearen kopia hutsa, baizik eta errealitatearen interpretazio artistikoa. Horregatik, argazkilariek argiaz margotzen dute eta artearen lagun dira. Argazkiei buelta ematea eta atzealdean dagoena behatzea oso ariketa interesgarria da, eztabaida horren zertzelada gutxi gorabehera agerikoak aurkitzeko.

Haurtxo baten erretratuaren atzealdea (1890-1895)
ATHA-IBA-PP-003-115

10.- LA VIDA EN COLOR
En gran parte de la producción de fotografía en color moderna, las sales de plata son un vehículo para una imagen final formada por tintes. En el caso del color cromógeno, ese que llevábamos a la tienda a revelar, se produjeron miles de millones de copias. Si las guardas en oscuridad, como por otra parte se suele almacenar, el tinte cian tiende a desaparecer, y las copias se tornan amarillas o rojizas. Si las expones a la luz el tinte que se ve afectado es el magenta, por lo que las fotografías se vuelven cian, amarillas o verdosas. ¿Poesía o tragedia?

Viaje a Estepona de jubilados de la Diputación Foral de Alava (1978)
ATHA-DAI-PP-01415

10.- BIZITZA KOLORETAN
Koloretako argazkigintza modernoaren ekoizpenaren zati handi batean zilarrezko gatzak erabili zituzten tinduz osatutako azken irudia lortzeko. Dendara errebelatzera eramaten genuen kolore kromogenoari dagokionez, milaka milioi kopia egin ziren. Ohi den bezala iluntasunean gordez gero, zian tinduak desagertzeko joera du, eta kopiak horiztatu edo gorriztatu egiten dira. Argitan jarriz gero, ordea, magenta da kaltetutako tindua, eta argazkiek zian, hori edo berde kolorea hartzen dute. Poesia edo tragedia?

Aldundiko jubilatuen Esteponarako bidaia (1978)
ATHA-DAI-PP-01415

Jabi Soto Madrazo es licenciado en Historia del Arte por la UPV/EHU (2007), y Diplomado en Estudios Avanzados en Investigación y Creación en Arte por la misma universidad (2010). Paralelamente se forma en el campo de la conservación preventiva de fotografías, para especializarse en la gestión de documento fotográfico, desarrollando proyectos de conservación preventiva que incluyen la digitalización y difusión de fondos y colecciones mediante el comisariado de exposiciones y publicaciones en archivos públicos y privados. Como fotógrafo, practica con procedimientos fotográficos primitivos, lo que le permite comprender mejor los aspectos técnicos y estilísticos de la fotografía histórica.