Exposición virtual
10 fotografías
Selección de fotografías y textos: Ander Gondra Aguirre

Al término del siglo XIX, tras décadas de decadencia y progresivo abandono, el Santuario de Estíbaliz atravesaba un momento delicado. El impulso de los principales intelectuales del momento, que exigieron su pronta restauración, y la implicación de las instituciones alavesas y de la ciudadanía, permitió que este emblemático lugar experimentase un auténtico resurgimiento. En tan solo unos años la basílica fue completamente reformada y la talla de la Virgen pudo volver a ocupar su lugar original. Esta “puesta a punto” propició, además, la llegada de la vida monástica a Estíbaliz en 1923 al establecerse varios monjes benedictinos procedentes de Silos. Su presencia supuso un revulsivo para el lugar, dando comienzo una etapa de esplendor acompañada de nuevas intervenciones y mejoras.

El próximo año se cumplirá el centenario de esta especial efeméride: un siglo en el que Estíbaliz vio nacer un monasterio, recibió incontables visitas, contó con el empuje del ‘trenico’ y fue testigo de un sinfín de anécdotas más que hicieron de este lugar un referente artístico, religioso y cultural para toda la provincia. Valiéndonos de las fotografías custodiadas en el Archivo de Álava, esta exposición recupera los principales hitos y cambios vividos en Estíbaliz durante aquel tiempo crucial.

1.- RUINAS FELIZMENTE BIEN CONSERVADAS 
El siglo XIX fue la centuria más azarosa en la historia de Estíbaliz. El santuario pertenecia al Hospital de Santiago de Vitoria desde 1542 –cuando la Casa de los Ayala se desvinculó de su propiedad– pero tras varios intentos infructuosos de venta, sufrir los estragos de un incendio y de varias guerras, el templo perdió definitivamente su culto hacia la década de 1860. La foto que aquí contemplamos corresponde a este periodo decimonónico, en el que el santuario presentaba un extraño aspecto, con un enorme caserón ocultando por completo la parte sur y oeste del templo, tapando así la portada de los pies. Dos elegantes jóvenes encorbatados posan ante la puerta de acceso; desconocemos su identidad, pero resuenan las palabras del célebre Ricardo Becerro de Bengoa tras su visita al lugar a principios de la década de 1870:

«Hoy sólo existen ruinas, felizmente bien conservadas […]. Una pequeña reparación y un poco de cuidado podrían hacer que la provincia conservase aún por muchos años este famosísimo santuario».

Basílica de Nuestra Señora de Estíbaliz antes de las restauraciones (hacía  1879)
Colección Baraibar-Catedral: ATHA-BAC-CD-30706 

1.- ZORIONEZ ONDO KONTSERBATUTAKO HONDAKINAK
XIX. mendea Estibalizko historiako menderik gorabeheratsuena izan zen. Gasteizko Santiago Ospitaleak salmenta saiakera batzuk egin ondoren –1542. urteaz geroztik, Aiaratarren Etxea santutegitik bereizi zenetik, haren eskuetan zegoen lekua–, zoritxarreko sute bat jasan eta hainbat gerra igaro ondoren, tenpluak gurtza behin betiko galdu zuen 1860ko hamarkadan. Hemen ikusten dugun argazkia hemeretzigarren mendebaleko garai honi dagokio. Santutegiak itxura bitxia zuen, eta etxetzar handi bat zegoen, tenpluaren hegoaldea eta mendebaldea erabat ezkutatzen zituena, oinaldeko portada estaliz. Gorbatadun bi gazte dotore daude sarrerako atearen aurrean; ez dakigu nor diren, baina Ricardo Becerro de Bengoa ospetsuaren hitzak entzuten dira 1870eko hamarkadaren hasieran bertara egindako bisitaren ondoren:

«Gaur egun, hondakinak baino ez daude, zorionez ondo kontserbatuak [...]. Konponketa txiki batek eta kontu pixka batek eragin lezakete probintziak oraindik urte askoan kontserbatzea santutegi ospetsu hau».

Estibalizko Andre Mariaren basilika zaharberritzeen aurretik (1879)
Baraibar-Katedrala bilduma: ATHA-BAC-CD-30706 

2.- PORTADA SPECIOSA
Kronikariek eta bidaiariek seinalatu zutenez, Estibaliz une delikatua igarotzen ari zen XIX. mendearen amaieran: ez zegoen ez beiraterik ez kanpairik, eta kanpai-hormako irekiduretako bat hormatuta zegoen. Portadaren bi aldeetan zulo bana ikus zitekeen, eta, segur aski, jada desagertuta zegoen arkupe bateko enborrak bertan sartuko ziren. Gainera, tinpano hondatu bat ere ikus zitekeen, dekorazio piktorikoa galduta zuena. Utzikeriako une hartan, Ama Birjina, partzialki mutilatua, ondoko Alesbesko parrokian babestu zuten. Laster, Arabako hainbat intelektual eta agintariren presioaren ondorioz, Aldundiak eta Gasteizko Udalak Estibalizen jabetza hartu zuten, 1902ko urtarrilean

Estibalizko basilikaren hegoaldeko portada eta xehetasunak (1890 inguru)
Baraibar-Katedrala bilduma: ATHA-BAC-CD-30710

2.- LA PORTADA SPECIOSA
Como los distintos cronistas y viajeros habían venido apuntando, Estíbaliz atravesaba un momento delicado: no existían vitrales ni campanas, y una de las aberturas de la espadaña se encontraba tapiada. A ambos lados de la portada se apreciaban sendos agujeros en los que seguramente se encajarían los maderos de un pórtico ya desaparecido e, incluso, era visible un destrozado tímpano cuya decoración pictórica se habría perdido. En aquel momento de abandono, la Virgen, parcialmente mutilada, fue cobijada en la vecina parroquia de Villafranca. Pronto, la presión de diversos intelectuales y autoridades alavesas harían que la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria asumiesen la propiedad de Estíbaliz en enero de 1902.

Portada sur y detalles de la basílica de Estíbaliz misma (aprox. 1890)
Colección Baraibar-Catedral: ATHA-BAC-CD-30710

3.- ZAHARBERRITZE BATZORDEA
1904an hasi ziren Estibalizko zaharberritze-lanak, Fausto Iñiguez de Betolazaren zuzendaritzapean eta Lorenzo Fernández de Vianaren exekuzioarekin. Barrualdean hasi ziren, eta kapitelak eta hormak garbitu zituzten. Era berean, euri-ura etengabe erori eta utzikeriagatik hondatutako gangak finkatu zituzten. Bigarren fasean kanpoaldean jarraitu zen, eta alboko etxea eraitsi baino lehen, kanpandorrera sartzeko eskailera zilindro-formako gorputz nabarmen batez estali zen. Harburuak, harlanduak eta erlaitzak garbitu ziren eta kanpai-hormaren goiko atal berri bat eraiki zen (urakan batek 1941ean bota zuena). Argazkian, ziur aski Lorenzo Elorzak 1906an lortutakoa, Federico Baraibar eta bere iloba Antonio ikusten ditugu lehen planoan, tenpluaren inguruan. Politikari eta intelektual gasteiztarrak aktiboki parte hartu zuen Zaharberritze Batzordean alkate eta Diputatu Nagusi gisa egindako agintaldietan.

Estibalizko Andre Mariaren basilika, lehen zaharberritzearen ondoren (1906 inguru)
Baraibar-Katedrala bilduma: ATHA-BAC-CD-30707

3.- LA JUNTA DE RESTAURACIÓN
En 1904 dieron comienzo las obras de restauración de Estíbaliz bajo la dirección de Fausto Iñiguez de Betolaza y la ejecución de Lorenzo Fernández de Viana. Se iniciaron en el interior, donde se procedió a limpiar capiteles y muros, afianzando igualmente las bóvedas deterioradas por el abandono y la caída constante de agua de lluvia. En una segunda fase se continuó en el exterior, donde antes de derruir la casa anexa, se recubrió la escalera de acceso al campanario con un estrafalario cuerpo cilíndrico. Se limpiaron los canecillos, sillares y cornisas y se construyó un nuevo cuerpo superior de la espadaña (que un huracán derribó en 1941). En la instantánea obtenida seguramente por Lorenzo Elorza en 1906, vemos en primer plano a Federico Baraibar junto a su sobrino Antonio en las inmediaciones del templo. El político e intelectual vitoriano participó activamente en la Junta de Restauración durante sus mandatos como alcalde y Diputado General.

Basílica de Nuestra Señora de Estíbaliz después de la primera restauración (aprox. 1906)
Colección Baraibar-Catedral: ATHA-BAC-CD-30707

4.- AGUR ‘PATER’AREN ETXEARI
Hurrengo urteetan, zaharberritze-lanek erritmo onean jarraitu zuten. Antzinako etxetzarraren eraispenarekin ─mende batzuk lehenago altxatua─ Estibalizek, neurri handi batean, bere berezko itxura berreskuratu zuen. Ordura arte, baserritar bat bizi zen etxe hartan, ‘Pater’ esaten ziotena, santutegia erabilera pribaturako erabiltzen zuena, kotxetegi eta lastategi gisa erabiliz. Eraitsi ondoren, eliza berriz ere libre geratu zen eta mendebaldeko portada argitara atera zen, bere funtzioa berreskuratuz.
Ondoren, bi etxe biki eraiki ziren: iparraldekoa, Kapilauarentzat, eta hegoaldekoa, Zaindariarentzat. Horretarako, Gasteizko herritarren dohaintza garrantzitsuak jaso ziren, Felicia Olave Salaverriren laguntza nabarmenduz, Estibalizko hainbat obra eta eraberritze bultzatu baitzituen.

Estibalizko basilikaren multzoa, azken eraberritzearen aurretik (1913 inguru)
Baraibar-Katedrala bilduma: ATHA-BAC-CD-30716

4- ADIÓS A LA CASA DEL ‘PATER’
Durante los años siguientes, las obras de restauración continuaron a buen ritmo. Con el derribo del antiguo caserón ─levantado allí siglos atrás─ Estíbaliz recuperó en buena medida su “aspecto original”. Hasta entonces aquella casa era habitada por un labriego al que llamaban el ‘Pater’, que empleaba el Santuario para su uso privado, utilizándolo como cochera y pajar. Tras su demolición, la iglesia volvió a quedar exenta y la portada oeste salió a la luz, recuperando su función.
A continuación se edificaron dos casas gemelas: la del Norte, para el Capellán, y la del Mediodía, para el Guardián para lo cual se recibieron importantes donativos de la ciudadanía vitoriana, destacando el matronazgo de Felicia Olave Salaverri, impulsora de infinidad de obras y reformas en Estíbaliz.

Conjunto de la basílica de Estíbaliz antes de la última reforma (aprox. 1913)
Colección Baraibar-Catedral: ATHA-BAC-CD-30716

5- UN NUEVO ROSTRO PARA LA VIRGEN DE ESTÍBALIZ
En paralelo al proceso de restauración del templo, la talla de la virgen también tuvo su propio proceso de recuperación. En 1897, el joven escultor alavés Lorenzo Fernández de Viana recibió en su taller de los Arquillos a la Virgen de Estíbaliz. Su situación era entonces complicada: había perdido la cabeza, las manos y el niño, y los piadosos vecinos de Villafranca habían tratado de ocultar el destrozo mediante una burda labor de maquillaje:

«Estaba toda ella cubierta con un manto de tela natural […] La cabeza era una bola con ojos y un espigón que quería ser cuello. Las manos eran también postizas sosteniendo en la diestra una manzana. El niño podría ser uno de esos angelotes desprendidos de algún altar y adosado de manera imposible a la imagen de la Virgen».

Fernández de Viana tuvo que realizar por tanto una suerte de reinvención del rostro y del aspecto general de la talla. Pasados unos años, ya en 1906, cuando el interior del santuario había sido debidamente restaurado, la Virgen fue entronizada de nuevo en su hogar. Como vemos en la fotografía, desde entonces serían constantes las visitas y solicitudes por parte de los devotos.

Interior de la basílica de Estíbaliz (aprox. 1913)
Colección Baraibar-Catedral: ATHA-BAC-CD-30712

5.- AURPEGI BERRIA ESTIBALIZKO AMA BIRJINARENTZAT
Tenplua zaharberritzeko prozesuarekin batera, birjinaren tailuak ere bere berreskuratze-prozesua izan zuen. 1897an, Lorenzo Fernandez de Viana eskultore arabar gazteak Estibalizko Ama Birjina hartu zuen Arkupeko tailerrean. Egoera zaila zen orduan: burua, eskuak eta haurra galdu zituen, eta Alesbesko bizilagun errukitsuak makillaje-lan lauso baten bidez saiatu ziren txikizioa ezkutatzen:

«Bera guztia oihal naturaleko mantu batez estalita zegoen [...] Burua begiak zituen bola bat zen, eta lepoa izan nahi zuen eskailera-masta bat. Eskuak ere faltsuak ziren, eskuinean sagar bati eusten ziotenak. Haurra izan liteke aldareren batetik askatutako eta Ama Birjinaren irudiari modu ezinezkoan atxikitako aingeru horietako bat».

Fernandez de Vianak, beraz, aurpegia eta tailuaren itxura orokorra berrasmatu behar izan zituen. Handik urte batzuetara, 1906an, santutegiaren barrualdea behar bezala zaharberritu zutenean, Ama Birjina bere etxean tronuratu zuten berriro. Argazkian ikusten dugun bezala, ordutik aurrera etengabeak izango lirateke bisitaldiak eta jarraitzaileen eskaerak.

Estibalizko basilikaren barnealdea (1913 inguru)
Baraibar-Katedrala bilduma: ATHA-BAC-CD-30712

6.- ERROMESEN JOAN-ETORRIAK
1948an Ferrocarril Vasco-Navarroko adarra inauguratu zen arte ─Andollu eta Estibaliz lotzen zituena─, bisitariak ez ziren erraz iristen; “Automóviles de Álava” konpainiak eramaten zituen erromesak santutegira hainbat hamarkadatan.
Bidaiari-zerbitzu hori 1918an hasi zen, eta ohikoa zen enpresako zalgurdiak santutegira joatea, bidaiak egiten hasi aurretik behar bezala bedeinkatuak izateko. Garai hartako hainbat argazkitan konpainiaren auto-omnibusak ikus ditzakegu, txangozalez eta Gasteizko gizarteko pertsona ospetsuez beteak.
Argazki honetan ikus daitekeenez, kanpai-hormaren ondoan eraikitako eskailera-kaxa kendu da.

Autobus bat eta auto bat Estibalizko basilikaren parean (1920-1935 inguru)
Lopez de Guereñu bilduma: ATHA-GUE-CD-07007

6.- IDAS Y VENIDAS DE LOS PEREGRINOS
Hasta que la inauguración, en 1948, del ramal del Ferrocarril Vasco-Navarro ─que conectaba Andollu con Estíbaliz─ no permitió la fácil llegada de visitantes, el transporte de peregrinos al santuario fue realizado durante décadas por la compañía “Automóviles de Álava”.
Este servicio de viajeros comenzó en 1918 y era frecuente que los carruajes de la empresa acudiesen al santuario para ser debidamente bendecidos antes de comenzar a realizar los traslados. En diversas fotografías de la época podemos apreciar los auto-ómnibus de la compañía, repletos de excursionistas y de distinguidas personalidades de la sociedad vitoriana.
En esta instantánea podemos observar que ya se ha eliminado la caja de escalera construida junto a la espadaña.

Un autobús y un coche frente a la basílica de Estíbaliz (aprox. 1920-1935)
Colección López de Guereñu: ATHA-GUE-CD-07007

7.- MONJE BENEDITARREN ETORRERA
Hasta que la inauguración, en 1948, del ramal del Ferrocarril Vasco-Navarro ─que conectaba Andollu con Estíbaliz─ no permitió la fácil llegada de visitantes, el transporte de peregrinos al santuario fue realizado durante décadas por la compañía “Automóviles de Álava”.
Este servicio de viajeros comenzó en 1918 y era frecuente que los carruajes de la empresa acudiesen al santuario para ser debidamente bendecidos antes de comenzar a realizar los traslados. En diversas fotografías de la época podemos apreciar los auto-ómnibus de la compañía, repletos de excursionistas y de distinguidas personalidades de la sociedad vitoriana.
En esta instantánea podemos observar que ya se ha eliminado la caja de escalera construida junto a la espadaña.

Estibalizko Andre Mariaren basilika, zaharberritze batzuen ondoren (1915 inguru)
Baraibar-Katedrala bilduma: ATHA-BAC-CD-30708

7.- LA LLEGADA DE LOS MONJES BENEDICTINOS
En febrero de 1923, gracias al empuje y la voluntad del obispo Leopoldo Eijo y Garay, arribaron a Estíbaliz los dos primeros monjes benedictinos procedentes del monasterio de Silos. Esa pequeña comunidad fue aumentando con el paso de los meses, instalándose inicialmente en la casita contigua al templo, ocupada hasta entonces por el capellán. Como indican las crónicas del momento, los primeros años no fueron fáciles dada la austeridad del enclave. Sin corriente eléctrica ni agua, con caminos de acceso francamente malos, el apoyo de instituciones y particulares hizo que el convento pudiera tomar forma, ganar mayor espacio y servir al cuidado del santuario. Además, la llegada de los monjes coincidió con una celebración fundamental: la coronación de la Virgen en la capital alavesa en mayo de ese mismo año.

Basílica de Nuestra Señora de Estíbaliz tras varias restauraciones (aprox. 1915)
Colección Baraibar-Catedral: ATHA-BAC-CD-30708

8.- AMA BIRJINAREN KOROATZEA
1923ko maiatzaren 6an Estibalizko Santa Mariaren koroatzea izan zen, Gasteizko historiako jaiegun eta jendez betetako egun batean. Hiriaren erdigunetik tailuak prozesatu ondoren, koroatzea, ponperiaz eta luxuz betea, Probintzia plazan egin zen, Juan Bautista Benlloch Burgosko kardinal eta artzapezpikua eta Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako aldundietako ordezkariak bertan zirela. Horrela, Estibalizek Aralar, Begoña eta Arantzazuren antzeko estatusa lortu zuen, urte batzuk geroago arabar guztien zaindari izendatu zutenean berretsia, 1941ean.
Ceferino Yanguas argazkilariaren argazki honetan ikus daitekeenez, plazaren inguruan ez zen inor gehiago sartzen. Bertako prentsak jakinarazi zuenez, balkoiak alokatzeagatik “hogeita bost ogerleko ordaintzera heldu zen”.

Estibalizko Ama Birjinaren koroatzea (1923ko maiatzaren 6a)
Miñoiak bilduma: ATHA-MIN-PP-001-014

8.- LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN
El 6 de mayo de 1923 tuvo lugar la coronación de Santa María de Estíbaliz en una jornada recordada como una de las más festivas y abarrotadas de la historia de Vitoria-Gasteiz. Tras procesionar la talla por el centro de la ciudad, la coronación, llena de pompa y boato, tuvo lugar en la Plaza de la Provincia con asistencia del cardenal y arzobispo de Burgos, Juan Bautista Benlloch, y representantes de las diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Adquiría así Estíbaliz un estatus semejante al de Aralar, Begoña y Arantzazu, reafirmado años más tarde con su nombramiento como patrona de todos los alaveses, en 1941.
Como se aprecia en esta instantánea del fotógrafo Ceferino Yanguas, en los alrededores de la plaza no cabía un alfiler. La prensa local informó que, por el alquiler de los balcones, “habían llegado a pagarse veinticinco duros”.

Coronación de la Virgen de Estíbaliz (6 de mayo de 1923)
Colección Miñones: ATHA-MIN-PP-001-014

9.- ESTIBALIZKO AMA BIRJINAREN IBILBIDEAK
1925eko maiatzaren 17an, Estibalizko Ama Birjinaren irudiaren lehen erreprodukzioa bedeinkatu zen Arraia-Maeztuko udalerrian, Jose Yarritu apaizak Apellanizko tailerrei enkargatua. Ama Birjinarenganako debozioa bizitu eta zabaltzeko, kopia inguruko parrokietatik zirkulatzen hasi zen, Obra de los Recorridos (Ibilbideen Obra) sortuz. Urteen poderioz, zeremonia-ohitura probintzia osora zabaldu zen, herri batetik bestera igarotzen ziren dozenaka erreplika zizelkatuz, herri batek aurrekoaren lekukoa hartzen zuen prozesio-ibilbideen bidez harremanak estutuz.
40ko hamarkadaren erdialdean ─sustapen-karteletan egiazta daitekeen bezala─ ibilbideek gora egin zuten, eta ia ez zegoen bisitarik gabeko herririk.

Estibalizko Ama Birjinaren prozesioa Arabako lautadako herrietan (1955 inguru)
Vicente Lopez bilduma: ATHA-VIC-A01-H34-F04-N2

9.- LOS RECORRIDOS DE LA VIRGEN DE ESTÍBALIZ
El 17 de mayo de 1925, se bendijo en el municipio de Arraia-Maeztu la primera reproducción de la efigie de la Virgen de Estíbaliz, encargada por el sacerdote José Yarritu a los talleres de Apellaniz. Para avivar y expandir la devoción a la Virgen, la copia comenzó a circular por las parroquias de la zona creándose la Obra de los Recorridos. Con el paso de los años la costumbre ceremonial se extendió por toda la provincia tallándose docenas de réplicas que pasaban de un pueblo a otro, estrechando lazos mediante recorridos procesionales en los que una localidad recibía el testigo de la anterior.
A mediados de los años cuarenta ─como puede comprobarse por los carteles promocionales─ los recorridos fueron en aumento y prácticamente no quedaba pueblo que no contara con su visita.

Procesión de la Virgen de Estibaliz por los pueblos de la llanada alavesa (aprox. 1955)
Colección Vicente López: ATHA-VIC-A01-H34-F04-N2

10.- ARABAKO ZAINDARI IZENDATZEA
1941eko irailaren 14an, Estibalizko Ama Birjina Arabako zaindari izendatu zuen Pio XII.a Aita Santuak. Hori dela eta, hainbat jaiegun izango ziren basilikan eta Arabako hiriburuan. San Pedro elizan hirurrena egin zen eta Probintzia plazan meza ospetsua egin zen, agintari zibil eta erlijioso gorenak bertan zirela.
Irudian, tailuak Gasteizko kaleetan zehar egin zuen prozesio-urratsa ikus dezakegu, santutegira berriro joan aurretik. Horrela, zaharberritu eta berriz ireki eta hamarkada gutxi batzuetara, Estibalizek begirada guztiak bereganatzen zituen berriro, eta aurrerantzean bere debozio herrikoia finkatu zen.

Estibalizko Ama Birjinaren prozesioa Arabako zaindari gisa (1941eko irailak 14)
Miñoiak bilduma: ATHA-MIN-PP-001-070

10.- NOMBRAMIENTO COMO PATRONA DE ÁLAVA
El 14 de septiembre de 1941, la Virgen de Estíbaliz fue nombrada patrona de Álava por el Papa Pio XII. Con este motivo se iban a suceder varias jornadas festivas en la basílica y en la capital alavesa. En la Iglesia de San Pedro se realizó un triduo y en la Plaza de la Provincia se celebró una misa solemne con presencia de las máximas autoridades civiles y religiosas.
En la imagen, podemos apreciar el paso procesional con el que la talla desfiló por las calles de Vitoria antes de marchar de nuevo al santuario. Así, tan solo unas décadas después de su restauración y reapertura, Estíbaliz acaparaba de nuevo todas las miradas, asentándose en lo sucesivo su devoción popular.

Procesión de la Virgen de Estíbaliz como Patrona de Álava (14 de septiembre de 1941)
Colección Miñones: ATHA-MIN-PP-001-070

Bibliografía:
- Esnaola, Juan de: Monografía histórica del culto a Santa María de Estíbaliz, Vitoria-Gasteiz, [s.n.], 1919. de Izarra, Jesús: Crónica de Estíbaliz, Vitoria-Gasteiz, [s.n.], 1921.
- Mellén, Isabel: Tierra de damas, las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco, Vitoria-Gasteiz, Sans Soleil Ediciones, 2021.
- Sáenz de Buruaga, Emeterio: Historia de Estíbaliz, Vitoria-Gasteiz, Caja Provincial de Álava, 1984.
- Varios: Descubriendo el románico alavés. La colección fotográfica de Federico Baraibar y Lorenzo Elorza, Vitoria-Gasteiz, Sans Soleil Ediciones, 2019.

Ander Gondra Aguirre (Vitoria-Gasteiz, 1987). Antropólogo e historiador del arte. Co-editor en Sans Soleil, editorial especializada en la publicación de textos ensayísticos relacionados con el mundo de la imagen, el arte y los estudios visuales. Es miembro del proyecto Álava Medieval-Erdi Aroko Araba, con sede en el Santuario de Estíbaliz, dedicado a la investigación y divulgación del patrimonio de la provincia de Álava. Ha comisariado diversas exposiciones y editado numerosos volúmenes. Por último, lleva años alumbrando pequeños episodios históricos de carácter local mediante el proyecto ‘Microhistoria alavesa’.